October 24, 2021
Google Domains

Hướng dẫn mua Google Domains

Có nhiều nhà cung cấp domain tuy nhiên ở đây mình giới thiệu mua domain tại Google. Thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Bạn vào url: https://domains.google hình:

Bạn gõ tìm 1 domain mà bạn muốn mua hệ thống sẽ check domain nào đã sử dụng và chưa, bạn nhìn vào hình góc phải mỗi dòng thấy icon giỏ hàng là domain đó chưa đăng ký, nếu mua nó bạn tiến hành click vào icon đó để mua và tiến hàng đăng ký thông tin mua domain hình như sau:

Bạn lick chọn icon giỏ hàng mua nó sẽ hiện thị màn hình nhỏ góc phải kế bên và hiểu thị giá của domain và tiến hành nhấn nút proceed to checkout nó sẽ hiển thị màn hình yêu cầu bạn đăng nhập thông tin mua domain và trả phí hình như sau:

Bạn tiến hành ghi đầy đủ thông tin theo chỉ dẫn thông tin trên màn hình cần có và tiến hành nhấn nút Continue nó sẽ mở ra màn hình cung cấp card bank hình như sau:

Bạn điền thông tin vào và tiến hành các bước theo yêu cầu màn hình sau đó nhấn nút Buy để mua.

Tiếp theo hệ thống tiến hành xử lý đăng ký tại domain cho bạn màn hình xử lý và hoàn thành như sau:

Bạn đóng màn hình này lại để trở về màn hình chính quản lý domain trên google như sau:

Bạn thấy danh sách domain bạn mua và đăng ký của bạn theo tài khoản google.

Tiếp theo bạn vào hộp thư gmail của bạn để xem thông tin google gửi cho bạn đã đăng ký mua thành công như sau:

Bạn click vào mail mà google gửi cho bạn đã hoàn thành mua domain click vào nó sẽ mở ra hình:

Sau đó nhấn vào nút link như hình trên sau đó nó sẽ mở ra màn hình xác nhận thông tin hoàn thành như sau:

Bạn đã hoàn thành đăng ký mua domain trên Google

 

****************hết****************

Thank you very much to watch it

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →