October 20, 2021

Hướng dẫn sử dụng

Về việc sử dụng trang Web

Trang https://blog.cloud-ace.vn/ (sau đây gọi là “trang Web”) do CÔNG TY TNHH CLOUD ACE (sau đây gọi là “Công ty”) sở hữu và vận hành. Để sử dụng trang Web, xin hãy đọc và hiểu rõ những chính sách dưới đây.

Bản quyền và thương hiệu

Nội dung (văn bản, hình ảnh, hình minh họa, v.v.) được đăng trên trang Web được bảo vệ theo bản quyền, thương quyền và các quyền khác thuộc về Công ty, các công ty con thuộc tập đoàn của chúng tôi và bên thứ ba được ủy quyền. Trừ khi được pháp luật cho phép, chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, chỉnh sửa, bán, phát tán công khai, v.v … nội dung của trang Web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu là chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối, mất mát hoặc thiệt hại gây ra bởi phán đoán dựa vào thông tin được công bố trên trang Web. Tất cả hoặc một phần thông tin được đăng trên trang Web có thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, hoạt động của trang Web có thể bị đình chỉ mà không cần thông báo trước. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối, mất mát hoặc thiệt hại nào do sử dụng hoặc không sử dụng thông tin từ trang Web.

Xử lý thông tin cá nhân

Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân, chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập và thực hiện các chính sách bảo mật.

Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về việc sử dụng trang Web, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu có tranh chấp về việc sử dụng trang Web, luật điều chỉnh sẽ là luật pháp Việt Nam, trừ khi có quy định khác.

Liên kết với trang Web

Khách truy cập có thể di chuyển đến một trang web khác bằng biểu ngữ liên kết từ trang Web. Các trang web khác mà khách truy cập chuyển hướng truy cập từ trang Web đều không được điều hành bởi Công ty. Do đó, xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rắc rối, mất mát hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra với nội dung của những trang web đó. Về nguyên tắc, thiết lập liên kết với trang Web là miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi từ chối liên kết với các trang web sau.

  • Liên kết từ các trang web nói xấu hoặc vu khống Công ty hoặc nhân viên điều hành và nhân viên của Công ty cũng như các dịch vụ và sản phẩm của Công ty.
  • Liên kết từ các trang web chứa thông tin bất hợp pháp.
  • Liên kết từ các trang web vi phạm trật tự và đạo đức công cộng.
  • Liên kết từ các trang web vì mục đích lợi nhuận (ngoại trừ các trang web được Công ty ủy quyền)
  • Liên kết từ các trang web mượn hoặc làm giả thông tin của trang Web, chẳng hạn như kết hợp khung của trang Web vào khung riêng của nó.

Cookie

Trong trang Web, chúng tôi sử dụng công nghệ gọi là “cookie” trong một số trang để tăng tính tiện lợi cho khách truy cập. Cookie cho phép các trang web nhận dạng máy tính của khách hàng nhưng không nắm bắt thông tin có thể nhận dạng cá nhân hàng khách hàng.
Khách truy cập có thể từ chối nhận cookie hoặc hiển thị cảnh báo khi nhận được cookie, tùy thuộc vào cài đặt trình duyệt mà khách truy cập đang sử dụng. Cho dù từ chối nhận cookie thì khách truy cập vẫn có thể sử dụng trang Web, nhưng một số chức năng có thể không khả dụng.

Contact

CÔNG TY TNHH CLOUD ACE
Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.
TEL: 028-6686-3323
Mail: vn-member@cloud-ace.com