October 21, 2021

Sử dụng VPC network peering, để kết nối các project trong Google Cloud Platform (GCP)

Nối tiếp bài viết Tìm hiểu về Virtual Private Cloud (VPC) của Google, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng VPC network peering để kết nối các project với nhau (các virtual machine trong các project). Trong bài này mình có 2 project tên là khanhvpc, java1 .Trong khanhvpc các bạn hãy tạo một VPC có tên là vpc333 và có subnet là subnet3333 có IP range là: 10.148.2.0/24, region: asia-southeast1. Các bạn tham khảo hình dưới nha.

Tương tự trong project java1 các bạn cũng tạo một VPC có tên là vpc333 và có subnet là subnet3333 có IP range là: 10.128.2.0/24, region: us-central1 nhé. Tiếp theo trong 2 project các bạn hãy tạo virtual machine (VM) gắn với 2 vpc vừa tạo có tên lần lượt là java333, khanhvpc333. Chúng ta hãy ssh vào khanhvpc333 rồi ping tới java333 bằng lệnh: ping <Internal IP của java333> -c 3 ,kết quả là hai VM chưa kết nối với nhau.

Để kết nối hai VM trong hai vpc khác nhau này, ở 2 project chúng ta sẽ phải tạo VPC network peering. Trong project khanhvpc, click menu bên trái, chọn VPC network, chọn tiếp VPC network peering, chọn tiếp Creat để tạo VPC network peering cụ thể như sau: tên:fromkhanhvpc, tên vpcnetwork: vpc333, projectID là project ID của project java1, tên vpcnetwork: vpc333. Các bạn tham khảo hình dưới cho thuận tiện hơn.

Trong project java1, các bạn cũng tạo một VPC network peering tương tự nhé. Tiếp theo chúng ta kiểm tra xem hai VM đã kết nối với nhau chưa. Chúng ta hãy ssh vào khanhvpc333 rồi ping tới java333 bằng lệnh: ping <Internal IP của java333> -c 3 ,kết quả như hình dưới.

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Vietnam – để được hỗ trợ tốt hơn.

Liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace Việt Nam để được tư vấn về G Suite, Google Cloud Platform (GCP).