October 20, 2021

Giới thiệu về dịch vụ Cloud Source Repositories của GCP

Theo như Google định nghĩa Cloud Source Repositories là một nơi để nhóm của bạn lưu trữ, quản lý và theo dõi code. Cloud Source Repositories là một Git repository dó đó người dùng có thể đưa code lên cho các thành viên khác trong team lấy về. Ngoài ra, nó quản lý source code theo version nên giúp cho việc phát triển và deploy thuận lợi hơn . Lý thuyết là vậy, chúng ta hãy làm một demo nhỏ để hiểu rõ hơn.

1. Tạo một repository.

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một repositoy (tạm hiểu là một kho) lưu trữ souce code. Yêu cầu các bạn đã có tài khoản GCP rồi, nếu chưa có thì hãy tham khảo bài viết này để tạo nhé.

Tại menu bên trái ở màn hình console bạn click vào Source Repository theo như hình dưới, hoặc vào theo link này các bạn sẽ tới màn hình quản lý các repository.

Tại màn hình quản lý repository các bạn tạo repository mới có tên là test bằng cách click vào Add repository như hình dưới, rồi chọn Create new repository ở màn hình tiếp theo rồi các bạn click Create, tới màn hình tiếp các bạn nhập tên repository là test, chọn project tương ứng. Cuối cùng click Create là ta đã có một repository để quản lý source code rồi.

Tại màn hình sau khi đã tạo xong một repository có tên là test, các bạn sẽ thấy là google gợi ý cách kết nối với repository này theo 3 cách. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này chúng ta sẽ dùng cách kết hợp với Google Cloud SDK, nếu bạn nào muốn dùng repositoy này để kết nối với PC của mình thì nên cài bộ SDK này theo hướng dẫn ở đây. Trong demo này thì các bạn sẽ không cần cài SDK nhưng cần phải copy lệnh bên dưới 3. Clone this repository to a local Git repository: để dùng clone source code xuống. (Hình dưới)

2. Kết hợp với Cloud Shell để dễ dàng thao tác với code.

Tại màn hình vừa tạo xong repository có tên là test các bạn click vào Edit code sẽ mở ra một tab mới đó là Cloud Shell để các bạn có thể edit code.

Tại màn hình Cloud Shell, các bạn trước tiên hãy clone source code về nhé, bằng câu lệnh đã copy ở phần 1. Tạo một repository

gcloud source repos clone test --project=others-123

Kết quả ta đã có một folder tên là test để chứa source code đã clone từ trên repository về. Click vào folder test, Click vào menu File> New file các bạn gõ tên file main.py tới màn hình edit file đó.

Copy đoạn code dưới vào màn hình edit main.py này. Đoạn code này viết bằng ngôn ngữ Python, tuy nhiên các bạn cũng có thể tạo file mới theo dự án riêng của các bạn hoặc kéo thả cả một dự án từ máy PC vào folder test.

def my_function(request):
  request_json = request.get_json()
  if request_json and 'name' in request_json:
    name = request_json['name']
  else:
    name = 'World'
  return 'Hello, {}!n'.format(name)

Chúng ta đã code xong rồi, hãy commit lên repository thôi. Tại màn hình command line bên dưới các bạn chạy lần lượt lệnh sau

 • cd test
 • git add main.py
 • git commit -m “first commit”
 • git push -u origin master

3. Kiểm tra lại kết quả đã thao tác.

Ở màn hình GCP console bạn refresh lại trang hoặc vào link này click vào link test/master ta sẽ có được màn hình bên dưới phải không nào.

Click tiếp vào main.py sẽ hiển thị ra màn hình nội dung source code, vậy soure code của chúng ta đã được đưa lên repository rồi nhé.

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – để được hỗ trợ tốt hơn.