October 23, 2021
gke-autopilot

Giới thiệu về chế độ mới GKE Autopilot

Original content:Introducing GKE Autopilot | Google Cloud Blog

Từ khi ra đời, Google Kubernetes Engine (GKE) đã trờ thành một công cụ hữu hiệu giúp giảm thiểu  rất nhiều công sức cài đặt và vận hành một cluster sử dụng Kubernetes. Tuy vậy, Google vẫn không ngừng nỗ lực phát triển sản phẩm này, mong muốn mang tới nhiều tính năng tuyệt vời hơn nữa cho người dùng. Từ đó, một chế độ hoạt động mới của GKE ra đời vào tháng 2 năm 2021, gọi là GKE Autopilot

GKE chế độ thông thường cung cấp dịch vụ quản lý Control plane, giúp người dùng chỉ phải tập trung quản lý và vận hành các worker nodes trong một hệ thống, qua đó giảm thiểu một lượng lớn công việc bảo trì và vận hành các cluster chạy Kubernetes. 

Chế độ mới GKE Autopilot sẽ cung cấp thêm một tầng dịch vụ nữa trên nền tảng của GKE thông thường, là Google sẽ quản lý toàn bộ việc vận hành các worker nodes. Chế độ này đảm bảo việc hệ thống của người dùng sẽ được vận hành dưới những best practice do đội ngũ SRE kinh nghiệm và tài năng của Google thử nghiệm và sử dụng từ lâu. Hơn nữa, với sản phẩm này, Google còn mạnh dạn đặt ra SLA cho các pod nằm ở nhiều zone khác nhau, đảm bảo rằng những pods đó sẽ có uptime là 99.9%. Điều này cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào hệ thống mới này của Google. 

Chi phí:

Chế độ standard: 

  • Flat fee: $0.10 mỗi cluster mỗi giờ. Đây là chi phí cho dịch vụ quản lý của GKE
  • Phí vận hành worker nodes: Theo chi phí của Compute Engine

Chế độ Autopilot:

  • Flat fee: $0.10 mỗi cluster mỗi giờ. Đây cũng là chi phí vận hành dịch vụ quản lý GKE, nhưng bao gồm luôn cả việc vận hành các nodes
  • Giá thành của phần cứng khi sử dụng Autopilot sẽ được tính phí theo cách riêng như sau 
  • Autopilot cho phép việc lựa chọn phần cứng sử dụng khá chi tiết, người dùng được chọn sử dụng từng ¼ vCPU và tối thiểu là 1G ram cho cluster của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *