October 20, 2021
Create snapshot

Giới thiệu các tính năng backup cho sản phẩm Google Cloud Engine (GCE) trên nền tảng GCP. (Phần 2)

Phần 1 mình đã trình bày chú trọng vào phần lý thuyết, ở phần 2 này chúng ta sẽ tập trung vào phần thực hành để hiểu rõ hơn các vấn đề. Cụ thể chúng ta sẽ tạo 1 snapshot để backup rồi sau đó sẽ tạo một VM để phục hồi từ snapshot đó.

Về Goocle Compute Engine

1. Tạo snapshot theo lịch

Tại màn hình GCP console, ở menu bên trái chọn Compute, chọn tiếp Snapshots ta tới màn hình tạo snapshots, chọn tiếp CREATE SNAPSHOTS SCHEDULE (Hình dưới)

Ở màn hình tiếp theo, chúng ta cần chú ý 2 option: Schedule frequency: có thể chọn tạo snapshot theo ngày, tháng, hoặc theo giờ.
Start time (UTC):  là khoảng thời gian tạo snapshots. Sau khi chọn các option xong, chúng ta click vào button CREATE thì hệ thống sẽ tạo snapshot cho chúng ta theo lịch đã sắp.
Ví dụ hình dưới:Hàng ngày tạo snapshot vào lúc 5:00~6:00 sáng

2. Tạo snapshot ngay lập tức

Tại màn hình GCP console, ở menu bên trái chọn Compute, chọn tiếp Snapshots ta tới màn hình tạo snapshots, chọn tiếp CREATE SNAPSHOT (Hình dưới).

Tại màn hình tạo snapshot ở bước tiếp theo chúng ta chú ý select box: Source disk, đây chính là ổ cứng cần chụp snapshot. Hình dưới là mình có 1 VM đang chạy Ubuntu, và ổ cứng của nó bootabe có tên trùng với tên VM (tên là vpn).

Sau khi ấn button Create ở bên dưới màn hình, hệ thống sẽ mất 1 vài phút để tạo cho chúng ta 1 snapshot. (Tham khảo hình dưới)

3. Tạo VM từ snapshot

Ở menu bên trái ở màn hình GCP console, chọn Compute, chọn tiếp VM instances, sẽ ra màn hình bên dưới.

Click vào button CREATE INSTANCE, sẽ ra màn hình tạo VM. Ở màn hình cấu hình VM, khi cần tạo VM từ snapshot ở phần Boot disk, chúng ta cần ấn button Change để lựa chọn sang snapshot (Tham khảo hình dưới)

Màn hình tiếp theo chúng ta có nhiều cách chọn để tạo boot disk, chúng ta chọn tab Snapshot, chọn snapshot tương ứng đã tạo ở bước 1 hoặc bước 2 ở trên. Cuối cùng hãy click Select về màn hình tạo VM.

Tại màn hình tạo VM, sau khi điền những thông số khác, hãy click vào button Create, hệ thống sẽ tạo ra một VM có trạng thái lúc chúng ta đã chụp snapshot.(Tham khảo hình dưới)

Vậy là chúng ta đã tạo xong VM từ snapshot!
Liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace để được tư vấn về G Suite, GCP.

Giới thiệu các tính năng backup cho sản phẩm Google Cloud Engine trên nền tảng GCP Series:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *