October 17, 2021

Giới thiệu các tính năng backup cho sản phẩm Google Cloud Engine trên nền tảng GCP. (Phần 1)

Như các bạn đã biết có gần 100 sản phẩm phục vụ người dùng, doanh nghiệp trên nền tảng GCP, (list cụ thể ở đây : https://cloud.google.com/products) .Trừ những sản phẩm được google quản lý và serverless thì hầu hết chúng ta đều phải thực hiện backup để phòng trừ rủi ro (chúng ta dễ dàng phục hồi lại hiện trạng hoạt động tốt ở thời điểm trước khi có lỗi). Các chức năng backup này hầu hết có thể lên lịch tự động sẵn thông qua GCP console hoặc gcloud command line.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn tính năng backup trên sản phẩm Goocle Compute Engine (GCE).

Về Goocle Compute Engine

1. Snapshot: dễ dàng backup theo lịch.

Chúng ta có thể tạo snapshot các instance (VM) ngay lập tức hoặc theo lịch được setting ở màn hình GCP console. (Tham khảo màn hình dưới)

Cơ chế của snapshot là lần đầu chụp lại toàn bộ VM, các lần sau chụp những phần thay đổi nên dù có backup nhiều lần thì dung lượng lưu trữ cũng không tăng lên quá cao.

2. Image: dựng VM từ image được public hoặc đã được cá nhân hóa.

Để tạo một VM phục hồi chúng ta thường tạo từ image đã được customize, do image được public chỉ chứa những thông tin cơ bản của OS. Cơ chế của image là chụp hình lại toàn bộ ổ cứng.  Đối với snapshot, chúng ta chỉ chụp được hình ảnh của VM, còn đối với image chúng ta có thể tạo được từ rất nhiều nguồn khác nhau, thậm chí cả on-premises (tham khảo hình dưới).Tức là trong trường hợp chúng ta  có bản backup  ở  on-premises chúng ta cũng dễ dàng đưa lên Cloud thông qua images. Ngoài ra images còn có thêm chức năng chia sẻ giữa các project khác nhau (điều này snapshot không thể có được)

3.Disk: Tạo bootable disk cho VM mới, hoặc tạo disk để gắn thêm cho VM.

Disk trên GCP cũng có khái niệm tương tự ổ cứng ở on-premise, chỉ khác Disk này đang ở môi trường Cloud.

Chúng ta có thể tạo bootable disk từ images, snapshot sau đó tạo VM từ disk này. Do disk này đã hình thành nên chi phí sẽ cao hơn so với image và snapshot. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng VM, dung lượng ổ cứng gần hết, muốn ở rộng thì chúng ta cũng sẽ tạo một ổ cứng trống trên Cloud (blank disk) sau đó gắn vào VM đang chạy. Hình dưới là giao diện console khi tạo một Disk.

Vậy chúng ta đã hiểu xong phần lý thuyết về Snapshot, Image, Disk trong dịch vụ GCE trên nền tảng GCP. Ở Phần 2 chúng ta sẽ tiến hành bài thực hành cụ thể việc tạo Snapshot, Image và tiến hành phục hồi (recover) một VM nhé.

Liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace để được tư vấn về G Suite, GCP.

Giới thiệu các tính năng backup cho sản phẩm Google Cloud Engine trên nền tảng GCP Series:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *