October 15, 2021
Google DataStudio

Business Intelligence (BI) trên nền tảng GCP (Phần 5): Google Data Studio – BI Real-time Report Tool

Chào các bạn, hẳn là trong thời gian qua đã có nhiều sự kiện lớn trên thế giới ảnh hưởng đến cách các bạn lựa chọn hệ thống BI cho công ty – doanh nghiệp của mình. Với việc hệ thống bán hàng online hay nhu cầu số hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng hệ thống BI ngày càng quan trọng hơn. Đi kèm với sự tăng trưởng trong thời kì kinh tế khó khăn, vấn đề chi phí trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn hệ thống BI. Kì trước chúng ta đã có data warehouse là BigQuery, kì này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Google Data Studio – BI real-time report tool – mảnh ghép thứ hai giúp bạn dần hoàn chỉnh hệ thống BI của mình.

Đầu tiên: Google Data Studio hoàn toàn FREE! Vâng, Google Data Studio có nền tảng web và hoàn toàn FREE – chỉ cần bạn có một tài khoản Google!

Giao diện web của Google Data Studio

Điều đó có nghĩa là bạn có thể dễ dàng triển khai hệ thống dashboard – report cho doanh nghiệp tổ chức của mình với chi phí cho một công cụ mạnh mẽ bằng không!

Bạn có thể kết nối tới gần như bất kì nguồn dữ liệu nào:
– database, data warehouse ở server on-demand
– file dữ liệu (excel, csv, …) ở local
– dữ liệu ở file Google Sheet
– data warehouse ở trên cloud

Có thể bạn không để ý vì sự kết hợp quá đơn giản: Data Studio (free) + Google Sheet (free). Nhưng sự kết hợp này vô cùng linh động và mạnh mẽ đến không ngờ vì tính tiện lợi và “powerful”. Sau khi có được dashboard mình mong muốn, bạn có thể share cho người khác một cách dễ dàng bằng tính năng “sharing” gần như không giới hạn số lượng người dùng của Data Studio: đơn giản bằng cách click như một file bình thường trên Google Drive.

Data Studio: How it works

Miễn phí, mạnh mẽ và dễ sử dụng, tuy nhiên Data Studio cũng có một số giới hạn nhất định. Khi dữ liệu của bạn quá lớn hay quá phức tạp thì tốc độ Data Studio sẽ bị chậm. Hay khi bạn cần phân quyền hay chia sẻ cho doanh nghiệp với số lượng người dùng lớn, bạn cần kiểm soát chặt chẽ người dùng report của mình. Vậy có giải pháp nào không?

Giải pháp cho dữ liệu lớn và phức tạp thì đã có data warehouse: bạn lưu trữ, phân tích và xử lí dữ liệu sau đó minh họa bằng Data Studio. Trên Google Cloud Platform, data warehouse như đã biết đó là BigQuery. May mắn thay, trên BigQuery chúng ta có thể thiết kế các bảng dữ liệu và các cơ chế phục vụ cho việc phân quyền tự động cho số lượng người dùng không giới hạn. Và cuối cùng, làm sao để quản lý số lượng người dùng hợp lý, giải pháp là Google Workspaces.

Fully solution

Kì tới chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của các giải pháp này!

Hieu

Hiếu hiện là Cloud Developer - Data Analyst của Cloud Ace Vietnam. Anh đã có chứng chỉ Data Engineer của Google Cloud, với hơn 3 năm phát triển ứng dụng thương mại điện tử trên Google Cloud Platform và kinh nghiệm về xây dựng hệ thống lưu trữ, phân tích dữ liệu trên cloud.

View all posts by Hieu →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *