October 21, 2021

Tóm tắt các dịch vụ Storage và Database của Google Cloud Platfrom (GCP)

Hiện tại, Google Cloud Platfrom (GCP) cung cấp đầy đủ các dịch vụ về lưu trữ liệu, database. Nó phù hợp cho các khối lượng công việc khác nhau về yêu cầu các giải pháp lưu trữ và cơ sở dữ liệu khác nhau.

GCP cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ lưu trữ hàng đầu về hiệu suất về đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về dữ liệu có cấu trúc, không có cấu trúc, dữ liệu mạnh về giao dịch và quan hệ với chi phí tối ưu hóa cho mỗi nhu cầu sử dụng.

Bài viết này giúp người dùng xác định các giải pháp database, storage phù hợp với kịch bản của chính mình, có thể đó là ứng dụng di động, ứng dụng web application, đường dẫn dữ liệu hoặc lưu trữ backup.

Bảng mô tả sau sẽ giúp người dùng xác định và phân loại được dạng lưu trữ và database phù hợp nhất cho yêu cầu của chính mình:

STORAGE VÀ DATABASE CỦA GOOGLE CLOUD PLATFROM (GCP)

STORAGE FOR MOBILE

——————-Thank you———————-

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →