October 20, 2021
Lưu trữ & Cơ sở dữ liệu (Store & Databases)

Lưu trữ & Cơ sở dữ liệu (Store & Databases)

sở dữ liệu được quản lý (RDBMS, NoSQL)

Là lưu trữ đối tượng và lưu trữ dữ liệu, Google Cloud Platform cung cấp lưu trữ đối tượng trong ba lựa chọn cho các nhu cầu khác nhau và các điểm giá cả cũng như quản lý MySQL và cơ sở dữ liệu NoSQL toàn cầu có thể mở rộng. Kho lưu trữ của Google Cloud cung cấp giá cả tốt và lưu trữ hàng đầu trong ngành với hiệu suất của đĩa lưu trữ.

storage lead
storage lead

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage là dịch vụ lưu trữ đối tượng có thể mở rộng phù hợp với tất cả các loại dữ liệu phi cấu trúc. Nó cung cấp cho bạn lưu trữ đối tượng bền, sẵn có, an toàn và tiết kiệm chi phí phù hợp với tất cả các loại khối lượng công việc. Bạn có thể truy cập ba tùy chọn lưu trữ khác nhau trong một API duy nhất, được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng khác nhau như luồng dữ liệu cao, phân tích dữ liệu hàng loạt hoặc sao lưu và khôi phục thảm họa.

cloud storage
cloud storage

Cloud SQL

Cloud SQL là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ giúp bạn dễ dàng thiết lập, duy trì, quản lý và quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và PostgreSQL BETA trong đám mây. Cloud SQL cung cấp hiệu năng cao, khả năng mở rộng và tiện lợi. Được lưu trữ trên Google Cloud Platform, Cloud SQL cung cấp cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng chạy ở bất cứ đâu.

sql
sql

Cloud Bigtable

Cloud Bigtable cung cấp một cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng rất lớn phù hợp với các tải công việc có độ trễ thấp và thông lượng cao. Nó tích hợp dễ dàng với các công cụ Big Data phổ biến như Hadoop và Spark và nó hỗ trợ mã nguồn mở HBase API tiêu chuẩn công nghiệp mã nguồn mở. Cloud Bigtable là một lựa chọn tuyệt vời cho cả ứng dụng phân tích và hoạt động, bao gồm IoT, phân tích người dùng và phân tích dữ liệu tài chính.

big table
big table

Cloud Spanner BETA

Cloud Spanner là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý đầy đủ, được xây dựng từ đầu và nhằm kiểm tra tính nhất quán giao dịch, tính sẵn sàng cao và quy mô toàn cầu. Với các ngữ nghĩa quan hệ truyền thống (lược đồ, giao dịch ACID, SQL) và sao chép tự động, đồng bộ với tính sẵn sàng cao, Cloud Spanner là dịch vụ cơ sở dữ liệu duy nhất của loại hình này trên thị trường

Cloud Spanner là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ đầu tiên duy nhất và có khả năng mở rộng theo chiều ngang. Với Cloud Spanner bạn sẽ tận hưởng tất cả các lợi ích truyền thống của cơ sở dữ liệu quan hệ: Các giao dịch ACID, các giản đồ quan hệ (và thay đổi giản đồ mà không cần thời gian chết), các truy vấn SQL, hiệu năng cao và tính sẵn có cao. Nhưng khác với bất kỳ dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ nào khác, Cloud Spanner quy mô theo chiều ngang, tới hàng trăm hoặc hàng ngàn máy chủ, do đó nó có thể xử lý khối lượng công việc giao dịch cao nhất. Với việc nhân rộng tự động, sao chép dữ liệu đồng bộ và dự phòng nút (cluster), Cloud Spanner cung cấp đến 99,999% (năm 9 giây) sẵn có cho các ứng dụng quan trọng của bạn. Thực tế, dịch vụ Spanner nội bộ của Google đã xử lý hàng triệu truy vấn mỗi giây từ nhiều dịch vụ của Google trong nhiều năm.

spanner category
spanner category

Cloud Datastore

Google Cloud Datastore cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu có tính đàn hồi, có sẵn rất cao và là một dịch vụ. Nó được quản lý đầy đủ vì vậy bạn không cần triển khai, cập nhật, cấu hình hoặc quản lý giải pháp cơ sở dữ liệu của mình. Cloud Datastore đi kèm với một bảng điều khiển quản trị viên phong phú, một công cụ truy vấn mạnh mẽ cũng như nhiều phương pháp để truy cập cơ sở dữ liệu như NoSQL làm cho nó lý tưởng cho các khối lượng công việc trên nền tảng di động và web.

Với giao diện RESTful của Cloud Datastore, dữ liệu có thể dễ dàng truy cập bởi bất kỳ mục tiêu triển khai nào.

datastore
datastore

Persistent Disk

Là một dịch vụ kho lưu trữ hiệu suất cao thích hợp cho Máy ảo và kho chứa. Nó cung cấp giá chưa từng có / hiệu suất. Bạn chỉ phải trả cho khoản lưu trữ sử dụng và bạn sẽ không bao giờ bị tính phí cho việc cung cấp IOPS. Thêm vào đó, Đĩa Persistent Disk cho phép kết nối đa người dùng và thay đổi kích thước khối lượng theo yêu cầu để đơn giản hóa hoạt động

persistent disk
persistent disk

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →