October 22, 2021

Hướng dẫn cấu hình Load Balancing

Để vào cân bằng tải bạn nhấp vào Load balancing từ menu Network services.

Tạo cân bằng tải mới click vào nút Create load balancer

Bạn sẽ bắt đầu cấu hình của mình bằng cách chọn loại lưu lượng truy cập bạn muốn: HTTP (S), TCP hoặc UDP.

Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn tao cân bằng tải HTTP(S),
Đê cấu hình cân bằng tải HTTP.
Bắt đầu bằng cách nhấp vào nút “Start configuration” bên dưới HTTP (S) Load Balancing.
Bây giờ bạn sẽ thấy trang cấu hình tên cân bằng tải, cấu hình backends, Host / path rules và cuối cùng là cấu hình giao diện người dùng.

Bắt đầu cấu hình Backend, Host/Path rules, Front end.

1. Đặt tên cho config của mình.

2. Tiến hành chọn Backend sẽ được sử dụng trong load balancing. Ở bước này bạn có thể con backend đã tạo hoặc có thể tạo mới backend.

3. Cấu hình host/ path rules cho từng backend cụ thể.

4. Cấu hình Frontend cho load balcing

5. Cuối cùng là xem lại và xác nhận tạo cấu hình cho Load balancing.

Khi hoàn tất các bước trên, bạn có thể xem lại và hoàn thành việc cấu hình. Bạn có thể xem toàn bộ các cấu hình cân bằng tải ở danh sách bên dưới.

Nếu bạn muốn có thông thông tin của bất kỳ cấu hình cần bằng tải nào, bạn chỉ việc click vào tên của cấu hình đó. Màn hình thông tin chi tiết sẽ được hiển thị. Bạn cũng có thể chỉnh sửa cấu hình bằng cách nhấn nút edit hoặc delete để xóa cấu hình vừa tạo.

Vậy là bạn đã tạo một cấu hình cân bằng tải thành công.

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →