October 20, 2021

Velostrata: Công cụ Migration Datacenter lên GCP

Điểm sơ lược qua về lịch sử đôi chút. Công ty Velostrata được thành lập vào năm 2014 tại Israel, là startup nhằm giúp các công ty chuyển từ trung tâm dữ liệu được lưu trữ tại chỗ (on-premises) sang mô hình lưu trữ và truy cập dữ liệu điện toán đám mây. Tháng 5/2018, Google thông báo chính thức mua lại công ty Velostrata để tăng cường năng lực cho hệ thống Cloud và  giúp các khách hàng của mình có phương thức di chuyển dữ liệu lên GCP nhanh chóng.

Sau thương vụ này, Velostrata sẽ trở thành công cụ đám mây then chốt cho dịch vụ Google Cloud và là một vũ khí vô giá trong cuộc chiến giành thị phần đám mây ngày càng khốc liệt.

Tại sự kiện Google Cloud Next 2018 năm nay, Google cũng có một session để nói về các lợi ích to lớn mà Velostrata hiện đang mang lại cho các khách hàng của mình.

Thách thức:

Khi khách hàng có kế hoạch muốn di chuyển tập trung  Migrations) hệ thống hạ tầng lên Cloud, các thách mà họ phải đối mặt bao gồm:

  • Scale: khả năng mở rộng hệ thống đến hàng ngàn workload
  • Multi-source: khách hàng có nhiều hệ thống (VMs, data), hệ thống cloud thuê từ nhiều nhà cung cấp khác,…
  • Complexity: tính phức tạp của hệ thống đang vận hành (multi-tier, minimum downtime,…)
  • Risk: rủi ro về chi phí, hiệu suất hệ thống,..

Giải pháp:

Rất may mắn, Google đã có giải pháp về việc Migrations hệ thống từ on-premise lên GCP bằng cách sử dụng Velostrata.

Velostrata là một công cụ Enterprice cloud migration, nó tập trung vào 3 trường hợp chính:

  • Data center migration: chuyển toàn bộ hệ thống data center lên GCP
  • Cross-Cloud Migration: khả năng thực hiện migration ở quy mô lớn, các workload đang chạy ở hệ thống cloud khác (AWS, vSphere,…)
  • SAP Migrate & Modernize: tập trung vào di chuyển hệ thống SAP

Việc migration cơ bản sẽ gồm có 3 bước chính:

  1. Streaming compute: chuẩn bị môi trường cấu hình các yêu cầu cần thiết (network,
  2. Migrate Storage: tiến hành di chuyển dữ liệu (trong khi đó hệ thống vẫn hoạt động liên tục)
  3. Detach from DC: phân tách môi trường và trên on-premise và chuyển sang GCP.

Tất cả quá trình di chuyển dữ liệu, Velostrata giám sát chặt chẽ với thời gian thực và visual một giao diễn các tiến trình đang diễn ra.

Bạn đọc có thể xem demo trực tiếp trong trường hợp sử dụng Velostrata để migrate vCenter lên hệ thống GCP:

————————-Thanks you—————————-

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →