October 21, 2021
GCP: Create Alert Policy

Sử dụng Stackdriver của GCP để check Uptime và đưa ra cảnh báo

Về mặt lý thuyết, nếu các bạn muốn tìm hiểu Stackdriver thì có thể tham khảo “Giới thiệu về Stackdriver”. Còn trong bài này chúng ta sẽ hiểu về Stackdriver thông qua thực hành cụ thể: tạo một GCE có cài sẵn web-server, dùng stackdriver để monitor (check uptime, tạo alert) VM đó.

Video hướng dẫn cụ thể và chi tiết.

1. Tạo VM cài sẵn web-server

Tại màn hình GCP console, chọn MarketPlace giống như hình dưới.

GCP: Select Marketplace

Mục Search for solutions gõ vào: NGINX , sau đó chọn NGINX Open SourceCertified by Bitnami từ màn hình kết quả search. Tiếp theo click Launch on Compute Engine, rồi click Deploy.

GCP: Deploy NGINX Open SourceCertified by Bitnami

Sau khi Deploy xong các sẽ xuất hiện màn hình các thông số của web-server vừa tạo. Các bạn click Visit the site để coi site vừa tạo nhé (tham khảo hình dưới).

2. Sử dụng Stackdriver Monitoring để check uptime.

Tại GCP console, các bạn hãy chọn Stackdriver->Monitoring giống như hình dưới. Khi đó sẽ mở ra 1 tab mới dành cho Stackdriver.

GCP: Select Stackdriver Monitoring

Tại màn hình Monitoring Overview, Ở mục Uptime checks, hãy click create check. Và điền những thông số như bên dưới:

  • Title: NGINX Uptime Check
  • Check Type: HTTP
  • Resource Type: Instance
  • Applies To: Single, nginxstack-1-vm
  • Path: /
  • Check every: 5 minutes

Sau đó click button Test, chúng ta sẽ nhận được mã 200 (OK) phải không nào.

GCP: Create new uptime check

Các bạn hãy click button Save, rồi click No Thanks nếu có pop-up hỏi về Alerting Policy. Vậy chúng ta đã setting xong Uptime check với site vừa tạo.

3. Tạo cảnh báo gửi tới mail khi VM vượt ngưỡng.

Tiếp theo chúng ta sẽ setting nhận được mail khi VM có request latency vượt quá một ngưỡng (300ms).

Ở màn hình Uptime checks, chọn Create Alert Policy giống như hình dưới.

GCP: Create Alert Policy

Mục tên các bạn điền: Uptime Health Check on NGINX Uptime Check, Mục target các bạn hãy bỏ check passed. Thay vào đó là Request latency. Tiếp theo sẽ setting ngưỡng 300ms

GCP: Create Uptime Health Check on NGINX Uptime Check

Tiếp theo click button Save lại. Ta sẽ cung cấp email cho Stackdriver để khi có tình trạng vượt ngưỡng thì sẽ gửi email cảnh báo. Các bạn coi hình dưới.

GCP: Create Uptime Health Check on NGINX Uptime Check

Cuối cùng chúng ta sẽ đặt tên cho policy này là NGINX và Save lại.

GCP: Create Uptime Health Check on NGINX Uptime Check

Vậy là chúng ta đã tạo xong cảnh báo (alert), khi VM vượt ngưỡng nào đó (request latency lớn hơn 300ms ) thì hệ thống sẽ gửi mail tới để thông báo.

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – , hoặc comment ở form comment bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.