October 19, 2021

Giao diện phẳng (Material Design) cho các ứng dụng G Suite (Google Docs, Google Sheet, Google Slides…)

Google Docs, Sheets, Slides và Sites sẽ có giao diện mới trên web. Mặc dù không có thay đổi chức năng, người dùng sẽ nhận thấy một số cải tiến trực quan, bao gồm:

  • Kiểu chữ trên giao diện sẽ sử dụng các kiểu chữ được thiết kế tùy chỉnh và rất dễ đọc của Google.
  • Thanh điều khiển (như nút, hộp thoại và thanh bên) sẽ được cập nhật và đồng nhất trên tất cả các sản phẩm của G Suite.
  • Biểu tượng dễ đọc và sắc nét, mang lại cảm giác tươi mới.
  • Bốn sản phẩm trong bản cập nhật tới này sẽ kết hợp với các sản phẩm G Suite đã cập nhật trước đây như Gmail và Lịch để có cùng ngôn ngữ thiết kế chung.

Giao diện trước đây:

Giao diện sau khi thay đổi:

Hy vọng các cập nhật này sẽ mang lại tính đồng nhất trên tất cả các sản phẩm của G Suite để người dùng cảm thấy dễ dàng và thân thiện hơn.