October 23, 2021

Hướng dẫn sử dụng Stackdriver Monitoring cho Compute Engine

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Stackdriver Monitoring cho máy ảo Compute Engine

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn:

– Tạo một máy ảo Compute Engine

– Cài đặt Apache HTTP Server

– Tạo tài khoản Stackdriver

– Cài đặt Stackdriver Monitoring và Stackdriver agents

– Tạo một chính sách cảnh báo khi kiểm tra hoạt động

– Tạo một dashboard tuỳ chỉnh và đồ thị

– Xem nhật ký hoạt động

I. Yêu cầu

– Một tài khoản GCP đã được kích hoạt thanh toán

II. Các bước thực hiện

1. Tạo một máy ảo Compute Engine instance

– Tại GCP home chọn Compute > Compute Engine

– Chọn project sau đó bấm Create instance

– Điền vào các trường theo nội dung sau:

 • Name: lamp-1-vm
 • Machine type: Small
 • Firewall: Chọn cả Allow HTTP traffic và Allow HTTPS traffic

– Bấm Create

– Ở cột Connect, bấm vào nút SSH để hiện cửa sổ terminal

– Tại cửa sổ terminal chạy 2 dòng lệnh sau để cài đặt Apache2 HTTP Server:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 php7.0

– Tại cửa sổ Cloud Console click vào IP của cột External IP để vào trang mặc định của Apache2

2. Tạo tài khoản Stackdriver

– Tại GCP home chọn Stackdriver > Monitoring

– Sau khi chọn bạn sẽ thấy một thông báo như sau

– Chọn Create a new Stackdriver account và click Continue. Bạn sẽ thấy thông báo:

– Chọn project và bấm Create account

– Tại trang “Add Google Cloud Platform projects to monitor”, bấm Continue để bỏ qua

– Tại trang “Monitor AWS accounts”, bấm Skip AWS để bỏ qua

– Tại trang “Install the Stackdriver Agents,” bấm Continue để bỏ qua

– Tại trang “Get Reports by Email”, chọn No reports và bấm Continue.

– Bạn sẽ thấy thông báo sau:

– Bấm vào Launch monitoring để vào giao diện monitor

3. Cài đặt Stackdriver agents

– Tại cửa sổ terminal ta chạy dòng lệnh sau để cài đặt Stackdriver Monitoring and Logging agents

curl -sSO https://dl.google.com/cloudagents/install-monitoring-agent.sh
sudo bash install-monitoring-agent.sh
curl -sSO https://dl.google.com/cloudagents/install-logging-agent.sh
sudo bash install-logging-agent.sh

4. Tạo một uptime check và một alerting policy

– Trở về giao diện Stackdriver Monitoring Console

– Tại menu bên trái, chọn Uptime Check > Uptime Check Overview, sau đó bấm vào Create an Uptime Check, check vào các mục cần uptime check sau đó bấm Add

– Click vào Add Uptime Check

– Điền vào các trường theo nội dung sau:

 • Title: Lamp Uptime Check
 • Check type: HTTP
 • Resource Type: Instance
 • Applies To: Single, lamp-1-vm

– Bấm Test để kiểm tra hoạt động, nếu nhận được thông báo lỗi nghĩa là bạn chưa cài đặt Apache HTTP Server

– Click Save

– Sau khi tạo bạn sẽ nhận được thông báo, click vào Create Alerting Policy

– Sau khi tạo bạn sẽ nhận được dialog

– Điền vào các nội dung sau:

 • Conditions: không đổi
 • Notifications: click Add Notification và điền vào email của bạn
 • Documentation: click Add Documentation và nhập vào tên tài liệu
 • Name this policy: không đổi

– Bấm Save để lưu

 1. Tạo một dashboard và đồ thị

– Tại menu bên trái của Stackdriver Monitoring, chọn Dashboards > Create Dashboard

– Click Add Chart

– Tại menu Metric Type, chọn “Agent- CPU Load Average (past 5m)”. Sau đó click Save

– Tạo một chart thứ 2 trong đó Metric Type ta chọn “Network Inbound Traffic (G​C​E Instance)”

 1. Xem nhật ký hoạt động

– Tại menu bên trái của Stackdriver Monitoring, chọn Logging

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →