October 20, 2021

Hướng dẫn cài đặt Jenkins X trên môi trường GKE

Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn các bước cơ bản setup jenkins X trên Google Kubernetes Engine.

Yêu cầu:

  1. Tài khoản gmail với billing trên Google Cloud Platform (GCP) hoặc các bạn có thể đăng ký gói free 300USD để sử dụng dịch vụ GCP của google.
  2. Tạo 1 project để setup Jenkins X.

Setup jenkins X

Tại giao diện GCP console -> Activate cloud shell.

Chọn đúng project mình cần thực hiện.

Trên giao diện cloud shell, tiến hành tải jenkins X.

curl -L https://github.com/jenkins-x/jx/releases/download/v1.3.186/jx-linux-amd64.tar.gz | tar xzv
sudo mv jx /usr/local/bin

Bắt đầu setup jenkins X cùng với việc tạo mới cluster K8S với tên cluster là “jenkinsx” và mật khẩu jenkins là “mypassword123”.

jx create cluster gke --skip-login --default-admin-password=mypassword123 -n jenkinsx

Chọn đúng Project ID và nhấn enter để tiếp tục.

Chọn zone mình muốn tạo cluster

Chọn machine type – tài nguyên dùng để chạy cluster, xong nhấn enter.

Khai báo số lượng node tối thiểu và tối đa của cụm cluster theo nhu cầu của mình. Ở đây mình chọn Min là 3 và Max là 10.

Hệ thống sẽ bắt đầu tạo cluster, chúng ta sẽ chờ trong giây lát….

Các bạn có thể xem cluster K8S đang được tạo trên giao diện console bằng cách vào Menu -> Kubernetes sẽ thấy cluster mình đang được tạo..

Đến bước cài đặt insgress controller chọn yes.

Bước này, bạn có thể cấu hình domain trỏ về IP load balacing hoặc có thể cấu hình sau. Nhấn enter để tiếp tục.

Tiếp theo, chúng ta setup chứng thực tài khoản trên Github để lưu trữ source khi commit. Nhập tài khoản và API token của mình trên Github bằng cách click vào link trên cloud shell hiển thị.

Bước kế tiếp, chúng ta nhập API token của jenkins để chứng thực bằng cách click vào link trên cloud shell và login với tk jenkins -> lấy API.

Hệ thống sẽ tự động setup và tạo các repository, environments tương ứng.

Sau cùng, jenkins X đã setup hoàn thành.

Đến đây, chúng ta đã có được môi trường jenkins X cài đặt trên GKE hoàn chỉnh và có thể sẵn sàng để tiến hành tạo hệ thống pipeline CI/CD. Check lại tài khoản trên Github, chúng ta cũng sẽ thấy 2 repositories tương ứng được tạo ra trong quá trình setup.

————————————————

Do phạm vi bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bước setup cơ bản Jenkins X trên GKE. Vì thế, trong bài tiếp theo về jenkins X mình sẽ có demo CI/CD hoàn chỉnh trên môi trường GKE. Hy vọng các bạn đón xem và đóng góp ý kiến.

Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →