October 24, 2021

Kết nối với máy ảo (VM) Linux bằng serial console

Như các bạn đã biết, sản phẩm Google Computer Engine (GCE) mặc định cung cấp cho chúng ta tool (giao diện web) kết nối tới VM bằng ssh. Tuy nhiên trong một số trường hợp như: setting sai filewall, ssh service ở VM không chạy,… thì chúng ta sẽ dùng cách nào để kết nối tới VM? Thật may, Google cung cấp thêm một giải pháp nữa là kết nối với VM bằng serial console. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối đó.

Video hướng dẫn thực hành

1. Bật chức năng connect serial console

Khi tạo một VM mới thì default chức năng này disable. Chúng ta cần phải bật nó nên để có thể dùng serial console được. Tại màn hình Edit thông số VM, của màn hình console GCP, chỉ cần check ô Enable connecting to serial ports (tham khảo hình dưới)

2. Tạo account để dùng cho serial console

Khác với ssh, serial console cần cung cấp cho nó username và password để chúng ta truy cập vào VM. Trước tiên chúng ta cần ssh vào VM và chạy 2 lệnh dưới để biết được tên username và cài đặt mật khẩu.

whoami
sudo passwd 'whoami'

3. Kết nối tới VM

Tại màn hình chi tiết VM (VM instance details), chỉ cần click Connect to serial console ở mục Remote access

Khi đó một cửa sổ web hiển thị ra, bạn chỉ cần login vô bằng username và password ở mục 2. Kết quả là đã kết nối tới VM (tham khảo hình dưới).

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – hoặc comment ở form bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.