October 23, 2021
gke

Google Kubernetes Engine – Phần cuối: Scale và Clean Up

Tiếp theo phần 1, phần 2phần 3, trong chuỗi series về Google Kubernetes Engine (GKE), hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài thực hành cuối: scale up tức là tăng số lượng pod lên để đáp ứng nhiều request từ phía người dùng, xóa hết những tài nguyên đã tạo trong bài thực hành này nhằm tránh lãng phí và bị tính tiền không cần thiết.

1. Scale Up

Để kiểm tra số lượng pod đang chạy chúng ta hãy chạy câu lệnh:

kubectl get pods -o wide
Hình trên cho thấy có 1 pod đang running

Trong trường hợp chúng ta muốn tăng số pod lên để đáp ứng lượng request ngày càng tăng chúng ta hãy dùng câu lệnh sau (trong trường hợp này tăng lên 3 pods)

kubectl scale deployment/hello-node --replicas=3
Sau khi chạy lênh scale bên trên, kiểm tra lại chúng ta thấy có 3 pod đang running

Qua phần này chúng ta biết được rằng thông qua command line chúng ta có thể điều chỉnh được số lượng pod trong một cluster.

2. Clean Up – Xóa những tài nguyên sau khi kết thúc bài thực hành.

Ngoài phương pháp xóa luôn cả project chúng ta cũng có thể xóa từng dịch vụ. Từ CloudShell chạy 2 lệnh dưới để xóa service và phần deploy:

kubectl delete svc/hello-node
kubectl delete deployment/hello-node 

Các bạn có thể tham khảo hình dưới sau khi chạy 2 câu lệnh trên.

Xóa service và deploy

Tiếp theo chúng ta phải xóa cluster thông qua GCP console, phần này tương đối dễ các bạn tham khảo hình dưới nhé.

Xóa cluster thông qua GCP console

Vậy chúng ta đã thực hành xong bài thực hành triển khai GKE. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài blog tiếp theo. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Cloud Ace để được tư vấn về Google Workspace, GCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *