October 22, 2021

Google Kubernetes Engine – Phần 1: Tạo cluster

Trong series này chúng ta cùng thực hành về Google Kubernetes Engine (GKE) từ việc tạo cluster tới việc triển khai container lên pod, triển khai service Load balancer. Cụ thể các bạn hãy coi kiến trúc GKE ở hình dưới.

Các bạn có thể coi video hướng dẫn chi tiết ở bên dưới:

Trong phần 1 này chúng ta hãy cùng nhau tạo cluster cho GKE nhé. Trước tiên tại màn hình GCP console, tại menu bên trái hãy chọn Kubernetes Engine, chọn tiếp Clusters (hình dưới)

Tại màn hình bên trong, chúng ta ấn button Create Cluster. Tại màn hình tiếp theo chúng ta đặt tên Cluster là: cluster-1, phần Location type chọn Zonal, và Zone chọn asia-southeast1-b (tham khảo hình dưới). Chọn zone asia-southeast1-b, chính là nơi đặt Datacenter ở Singapore là nơi có độ trễ tương đối thấp đối với những request từ Việt Nam.

Ở phần default-pool trên menu trái, chúng ta hãy để nguyên Number of nodes là số 3 nhé, đây chính là số VM được tạo trong cluster. Tiếp theo ấn button Create , và chờ một vài phút là hệ thống sẽ tạo cho chúng ta cluster.

Sau khi tạo xong cluster, tiếp theo chúng ta cần bật Cloud Shell lên để thực hiện các lệnh dưới đây để connect tới cluster vừa tạo nhé.

  • gcloud config set project <project id>
  • (Trong trường hợp của mình là: gcloud config set project khanh-video-1)
  • export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
  • gcloud config set project ${PROJECT_ID}
  • gcloud config set compute/zone asia-southeast1-b
  • gcloud config set container/cluster cluster-1

Các bạn hãy tham khảo hình dưới khi chạy câu lệnh.

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia Cloud Ace , hoặc comment ở form comment bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.

Google Kubernetes Engine Series:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *