October 24, 2021

Google App Engine – Ưu điểm & Tính năng.

Google App Engine (GAE) là gì ?

Google App Engine (gọi tắt là GAE hay App Engine) là một môi trường phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Ở đó Google cung cấp một hệ thống gồm: ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình, người lập trình sẽ viết ứng dụng và ứng dụng này sẽ chạy trên các máy chủ của Google.

Xây dựng và triển khai các ứng dụng trên nền tảng được quản lý hoàn toàn mà không phải lo lắng về việc quản lý cơ sở hạ tầng. Với việc không cần quản lý máy chủ và triển khai cấu hình, các nhà phát triển chỉ cần tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng tuyệt vời mà không cần quản lý. App Engine cho phép các nhà phát triển duy trì năng suất và nhanh nhẹn hơn bằng cách hỗ trợ các ngôn ngữ phát triển phổ biến và một loạt các công cụ dành cho nhà phát triển.

Ưu điểm của GAE

Mở và các công cụ và ngôn ngữ quen thuộc

Nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến như Java, PHP, Node.js, Python, C #, .Net, Ruby và Go. Bắt đầu nhanh chóng với triển khai cấu hình bằng 0 trong App Engine. Quản lý tài nguyên từ dòng lệnh, debug source code trong sản phẩm và chạy các API backends dễ dàng bằng các công cụ hàng đầu như Cloud SDK, Cloud Source Repositories, IntelliJ IDEA, Visual Studio và Powershell.

Just add code

Tập trung viết code mà không cần bận tâm về cơ sở hạ tần. Với các khả năng như mở rộng quy mô tự động và mở rộng quy mô ứng dụng của bạn từ 0 đến quy mô cỡ hành tinh, quản lý hoàn toàn các bản vá và máy chủ của bạn, bạn có thể giao cơ sở hạ tầng của mình cho Google lo hết. Bảo vệ các ứng dụng của bạn khỏi các mối đe dọa bảo mật bằng cách sử dụng các tường lửa của App Engine, các quy tắc Quản lý Nhận dạng và Truy cập (IAM) và các chứng chỉ SSL / TLS được quản lý.

Chỉ trả cho những gì bạn sử dụng

Chọn để chạy các ứng dụng của bạn trong một môi trường serverless mà không phải lo lắng về việc quá tải. App Engine tự động chia tỷ lệ tùy thuộc vào lưu lượng truy cập ứng dụng của bạn và chỉ tiêu thụ tài nguyên khi code của bạn đang chạy. Bạn sẽ chỉ cần trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng

Các tính năng của GAE

Popular Languages

Xây dựng ứng dụng của bạn trong Node.js, Java, Ruby, C #, Go, Python hoặc PHP — hoặc ngôn ngữ runtime của bạn.

Application Versioning

Dễ dàng lưu trữ các phiên bản ứng dụng khác nhau của bạn, dễ dàng tạo môi trường development, test, staging, và production environments.

Open & Flexible

Tùy chỉnh runtimes cho phép bạn mang bất kỳ thư viện và framework nào đến App Engine bằng cách thêm vào Docker container.

Traffic Splitting

Định tuyến các yêu cầu đến các phiên bản ứng dụng khác nhau, thử nghiệm A / B và triển khai các tính năng.

Fully Managed

Một môi trường được quản lý hoàn toàn cho phép bạn tập trung vào code trong khi App Engine quản lý về cơ sở hạ tầng.

Application Security

Giúp bảo vệ ứng dụng của bạn bằng cách xác định access rule với tường lửa App Engine và tận dụng chứng chỉ SSL / TLS được quản lý.

Monitoring, Logging & Diagnostics

Google Stackdriver cung cấp cho bạn các chẩn đoán ứng dụng mạnh mẽ để gỡ lỗi và giám sát tình trạng và hiệu suất của ứng dụng của bạn.

Services Ecosystem

Khai thác một hệ sinh thái phát triển các dịch vụ GCP từ ứng dụng của bạn bao gồm một bộ công cụ nhà phát triển đám mây tuyệt vời.

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →