October 18, 2021
Google App Engine Logo

Gắn Domain vào GAE(Google App Engine)

Trong bài trước tôi đã giới thiệu tạo App Engine trên GCP triển khai cho website wordpress, tuy nhiên domain mặc định App Engine là [tên project ID].appspot.com. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình domain đã có cho App Engine.

Bước 1: Bạn phải có 1 domain của Google hoặc một nhà cung cấp khác.

Bước 2: Bạn phải có 1 website được triển khai bằng GAE

Bước 3: Bạn login vào GCP vào mục App Engine->Setings như hình:

 Click vào mục Custom domains -> Add a custom domain như hình:

Nó sẽ mở ra màn hình:

Tại màn hình trên bạn click vào combobox chọn domain mình đã đăng ký với Google ví như trên hình. Trong trường hợp bạn mua 1 domain ở ngoài hệ thống google domain thì bạn cần phải xác nhận domain đó là của bạn như hình:

Quay lại màn hình trên là bạn đã đăng ký tại google domain thì sau khi chọn domain trên combobox bạn nhấn nút Continue.

Nó sẽ mở ra màn hình yêu cầu bạn nếu cần thêm subdomain hay không thì điền vào như hình còn không thì nhấn nút save mappings như hình:

Khi bạn nhấn nút save mappings sẽ cho ra màn hình:

Lúc này bạn nhấn nút Continue để hệ thống GCP xử lý tiếp và nó hiện ra 1 màn hình cấu hình thông số về bảng ghi record như hình:

Nếu bạn mua từ ngoài hệ thống Google thì tiến hành bổ sung các thông số bảng ghi phân giải tên miền qua IP từ màn hình đẵ đăng ký mua domain nhà cung cấp như hình:

Bạn tiến hành nhấn nút Done thì nó sẽ xử lý DNS như hình:

Bạn đã cấu hình xong domain cho website của bạn từ App Engine bây giờ bạn mở Browse lên và gõ url từ App Engine theo domain vừa cấu hình xong như hình và enter:

Nó sẽ hiển thị website của bạn theo domain.

Bạn đã hoàn thành cấu hình domain trên website triển khai trên App Engine

 

****************Hết****************

Thank you very much to watch it

 

 

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →