October 23, 2021

Về chúng tôi

Trang “Giới thiệu về G Suite và các dịch vụ Google Cloud Platform” này do CLOUD ACE quản lý và vận hành.

Đây là trang thông tin kỹ thuật dành cho kỹ sư, xoay quanh chủ đề về G Suite và các dịch vụ Google Cloud Platform của Google.
Nội dung trọng tâm là cung cấp thông tin về G Suite và Google Cloud Platform, cho đối tượng là người dùng Việt Nam, thông qua các bài viết được đăng trên trang.

Trang có 3 đặc trưng chính, đó là:

  1. Thứ nhất, trang gồm các bài được viết bởi các kỹ sư đám mây được chứng nhận là chuyên gia về Google Cloud Platform. Tác giả của các bài viết là các kỹ sư có chuyên môn về dịch vụ đám mây đang làm việc tại Cloud Ace, một công ty chuyên về Google Cloud Platform. Các bài viết được đăng là tập hợp kiến thức mà các kỹ sư đã tích lũy qua sách vở và thực tế công việc, vì vậy đây đều là các bài viết chuyên môn có chất lượng cao.
    Thêm vào đó, khách truy cập trang cũng có thể thảo luận hoặc đặt câu hỏi bằng cách sử dụng chức năng bình luận của bài viết. Thứ hai, trang hoạt động phi lợi nhuận và trung lập.

  2. Trang được quản lý bởi CLOUD ACE, nhưng chúng tôi không phổ biến thông tin cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức cụ thể nào ngoại trừ Google. Ngoài ra, nó không phải là một trang có mục đích tạo lợi nhuận bằng cách thu nhận và cho đăng quảng cáo. 
    Vì tính trung lập này, chúng tôi chỉ đăng thông tin về Google Cloud mà không chịu ảnh hưởng của các chiến lược kinh doanh và thương mại.

  3. Thứ ba, trang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt Hầu hết các thông tin và bình luận kỹ thuật mới nhất của Google Cloud đều bằng tiếng Anh. Một số người có thể đọc tiếng Anh, nhưng chắc chắn tiếng Việt sẽ giúp người dùng Việt Nam đọc thoải mái hơn và nắm kiến thức sâu hơn. Ngoài ra, tác giả là kỹ sư đám mây người Việt Nam của Cloud Ace, nên các bài đăng đều bằng tiếng Việt.

Cloud Ace muốn thử thách chính mình với việc “cải thiện khả năng kỹ thuật của các kỹ sư Việt Nam của Cloud Ace bằng cách phổ biến G Suite và Google Cloud Platform”, và chúng tôi đang thực hiện thử thách này thông qua trang thông tin tiếng Việt của chúng tôi.

Tôi hy vọng rằng đây sẽ là nơi để tìm hiểu cũng như bắt đầu sử dụng G Suite và Google Cloud Platform.

※ Vì đây không phải là trang chính thức của Google, mà là trang thể hiện ý kiến và bình luận thực tiễn từ các kỹ sư đám mây của chúng tôi, nên nội dung của bài viết có thể khác với thông tin chính thức.