October 13, 2021
GCP: Create bucket of Google Cloud Storage

Sử dụng Google Cloud Storage vào trong ứng dụng WordPress

Như chúng ta đã biết sau khi cài WordPress lên VM thì các file ảnh khi upload lên cùng bài viết sẽ mặc định lưu ở VM (cụ thể là folder: /wp-content/uploads ). Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Google Cloud Storage (GCS) để lưu trữ những file media đó.

1. Tạo service account.

Trên Google Cloud Console các bạn chọn IAM&admin ở menu bên trái, rồi chọn tiếp Server accounts, chọn tiếp create account như hình dưới.

GCP: Create Service Account

Tiếp theo các bạn tạo một service account có ID: wp-gcs-test có role Stogare Admin và tạo key có kiểu JSON. Download file key đó xuống và lưu trữ ở một nơi nào đó. (tham khảo 3 hình dưới)

GCP: Create Service Account
GCP: Create Service Account
GCP: Create key of Service Account

2. Tạo bucket trong GCS để lưu trữ media file

Ở menu bên trái của Google Cloud Console các bạn chon Storage rồi chọn Create bucket để tạo một bucket có tên wp-gcs-test.

GCP: Create bucket of Google Cloud Storage

Sau khi tạo xong bucket wp-gcs-test chúng ta click vào nó chọn tab permissions ở màn hình tiếp theo, click tiếp Add members để tạo member mới có tên allUsers có role Storage ObjectViewser.

GCP: Create bucket of Google Cloud Storage
GCP: Create bucket of Google Cloud Storage

3. Cài thêm plugin và setting trên màn hình admin của WordPress.

Trên màn hình admin của wordpress hãy cài plugin có tên WP-Stateless. Sau khi cài xong plugin chúng ta không tiến hành setting trên giao diện ở button Begin Setup Assistant mà click mục Media->Stateless Setting ở menu bên trái.

WordPress: Setting WP-Stateless

Chúng ta thực hành setting như hình dưới. Chú ý Service Account JSON là nội dung file JSON key đã download về máy ở bước 1. Tạo service account. Cuối cùng ấn button Save Changes.

WordPress: Setting WP-Stateless
WordPress: Setting WP-Stateless

Chúng ta đã hoàn tất việc thiết lập GCS để lưu file media của wordpress lên. Chúng ta hãy thử upload một file ảnh lên bằng backend của worppress, và coi trên GCS có file đó không nhé.

WordPress: Image detail
GCP: Google Cloud Storage

Khi thực hành có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – , hoặc comment ở form comment bên dưới, để nhận được hỗ trợ tốt hơn.