October 17, 2021

5 cách Google Cloud giữ dữ liệu doanh nghiệp an toàn

Hiếm khi một tuần trôi qua mà không có tin tức về việc vi phạm dữ liệu tại một tổ chức lớn nào đó. Những mối đe dọa mới xuất hiện mọi lúc, việc đảm bảo an toàn dữ liệu có thể được coi là một công việc chính giống như một công việc toàn thời gian và không chỉ dành cho người quản lý CNTT.

Nếu bạn  hay tổ chức của bạn đang chạy trên đám mây hoặc nghĩ về việc thực hiện chuyển đổi, có lẽ bạn đang tự hỏi: điện toán đám mây có an toàn đến mức nào không? Bằng cách tin tưởng doanh nghiệp của bạn với nền tảng Google Cloud, bạn được hưởng lợi từ cùng một cơ sở hạ tầng toàn cầu mạnh mẽ và an toàn, cung cấp các giải pháp của riêng Google, cùng với chuyên môn của hơn 700 chuyên gia bảo mật đám mây.

Đây chỉ là năm điểm chính trong số các đặc điểm tối ưu của Google Cloud đang giúp trong việc điều hành doanh nghiệp cùng với  bảo mật dữ liệu:

1. Bảo mật trong hạ tầng đám mây

Các trung tâm dữ liệu của Google Cloud được bảo vệ bởi một mô hình bảo mật vật lý bao gồm thẻ truy cập điện tử tùy chỉnh và phát hiện xâm nhập bằng sinh trắc học và laser. Bên trong các trung tâm dữ liệu, Google sử dụng phần cứng tùy chỉnh được thiết kế chú trọng đến bảo mật, không chỉ hiệu suất. Để giảm thiểu thời gian dữ liệu của bạn dành cho việc di chuyển qua internet công cộng, Google đã xây dựng mạng lưới toàn cầu của riêng mình để mang dữ liệu của bạn an toàn đến một điểm hiện diện cục bộ. Dữ liệu của bạn cũng được mã hóa theo từng bước, cả khi nó được lưu trữ và khi nó di chuyển.

2. Truy cập và xác thực

Google Cloud cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát cấp doanh nghiệp đối với hệ thống và dữ liệu của doanh nghiệp. Trong đó bao gồm:

  • Cung cấp xác thực mạnh bằng xác minh 2 bước, với tùy chọn yêu cầu phải có khóa vật lý khi người dùng đăng nhập
  • Sử dụng máy học để phát hiện thông tin đăng nhập đáng ngờ và cảnh báo người dùng và quản trị viên
  • Cung cấp đăng nhập một lần (SSO) cung cấp quyền truy cập hợp nhất, không chỉ với G Suite mà các ứng dụng đám mây doanh nghiệp khác đang chạy trên Google Cloud Platform (GCP).

3. Ngăn ngừa mất dữ liệu

Google Cloud cung cấp cho bạn các công cụ để giúp ngăn thông tin nhạy cảm rời khỏi công ty. Ví dụ: trong Gmail, bạn có thể thiết lập các chính sách để kiểm tra thông tin nhạy cảm trong tất cả thư gửi đi và cách ly email để xem xét hoặc chặn hoàn toàn chúng. Nếu bạn sử dụng trò chuyện trên web để hỗ trợ khách hàng, các giải pháp DLP của Google sẽ tự động xác định và xử lý lại dữ liệu khách hàng nhạy cảm – chẳng hạn như hình ảnh của ID ảnh, ngày sinh hoặc chi tiết thẻ tín dụng – trước khi lưu trữ.

4. Kiểm soát truy cập cho các ứng dụng của bên thứ ba

Có thể có lý do chính đáng để các ứng dụng của bên thứ ba cần truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp của bạn, nhưng bạn không muốn mở cửa cho bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng có thể đã cài đặt trên thiết bị của họ. Cơ sở hạ tầng đám mây của Google Google sử dụng giao thức OAuth 2.0 tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo bạn giữ quyền kiểm soát. Để ngăn các ứng dụng bí mật truy cập dữ liệu, OAuth 2.0 yêu cầu người dùng chủ động ủy quyền cho từng ứng dụng, bằng cách nhấp vào nút xác thực trong khi đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp của họ. Bạn có thể cung cấp quyền kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với những ứng dụng nào có thể hoặc có thể được ủy quyền bằng cách xây dựng danh sách trắng, giúp người dùng tin tưởng rằng bất kỳ ứng dụng nào họ ủy quyền là chính hãng.

5. Quản lý thiết bị

Các công cụ quản lý thiết bị di động tích hợp trong G Suite và GCP cung cấp giám sát liên tục các thiết bị của bạn và cảnh báo bạn về hoạt động đáng ngờ. Bạn có thể thực thi chính sách di động, mã hóa dữ liệu trên thiết bị và khóa hoặc xóa từ xa các thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Là Đối tác của Google Cloud Premier, chúng tôi, Cloud Ace dành thời gian để giúp các tổ chức như của bạn làm việc bằng cách sử dụng các công nghệ đám mây an toàn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Google Cloud Security có thể bảo vệ doanh nghiệp và dữ liệu của doanh nghiệp, hãy đến và nói chuyện với các chuyên gia Google Cloud Security của chúng tôi.