October 20, 2021
Google Drive A safe place for all your files

Tính năng Search thông minh sẽ có trên toàn bộ các phiên bản G Suite

Ứng dụng email và làm việc công tác G Suite của Google sẽ được nâng cấp cùng tính năng Tìm kiếm (Search) thông minh (Intelligent) ở mức Enterprise cho toàn bộ các phiên bản G Suite trên các thiết bị máy bàn (Desktop)

Khi người dùng lựa chọn tìm kiếm tại ô tìm kiếm tại ứng dụng Google Drive, sẽ có các sự lựa chọn như:

  • Tìm kiếm ưu tiên (Suggested search queries): Chọn những từ khóa liên quan hoặc ưu tiên.
  • Tìm kiếm từ những người làm việc cùng (Your top collaborators): Chọn để tìm kiếm tài liệu từ những người đang làm việc cùng.
  • Tìm kiếm với các dạng tài liệu, lịch sử, tài liệu ưu tiên,.. (File types, edit history, priority items, and more): Chọn để xem các tài liệu ứng với yêu cầu tìm kiếm.

Các lựa chọn tìm kiếm này sẽ giúp người dùng tìm nội dung và tài liệu nhanh hơn cũng như hiệu quả hơn trên Google Drive. Sự thay đổi này sẽ chính thức áp dụng đến toàn bộ người dùng G Suite kể từ 25/02/2019.

Là đối tác hàng đầu của Google Cloud, chúng tôi Cloud Ace Vietnam có thể tư vấn dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn và giúp phát triển các kỹ năng và khả năng cần thiết để thúc đẩy các giao diện điều khiển bằng giọng nói cũng như các công nghệ liên quan đến Google Cloud.