October 24, 2021

(HƯỚNG DẪN) CHO PHÉP DOMAIN(S) GỬI EMAIL VÀO TRONG HỆ THỐNG G SUITE

Để khắc phục các domain bị đánh dấu là spam/giả danh (do DMARC policy)… từ phía hệ thống G Suite, Quản trị viên (Administrator) hệ thống cần thực hiện lần lượt các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập trên Admin Console của G Suite (admin.google.com) bằng tài khoản G Suite admin.
  • Bước 2: Trên bảng quản trị chọn Apps > G Suite 
  • Bước 3: Trong phần G Suite, nhấn chọn Gmail > Advanced settings..
  • Bước 4: Kéo thanh cuộn xuống phần Blocked senders > CONFIGURE
  • Bước 5: Nhập các thông tin cần thiết:
  • Bước 6: Tích chọn vào phần 3) Bypass this setting for messages received from addresses or domain within these approved senders list. => Nhằm cho phép 1 người gửi nhất định được gửi thư vào trong hệ thống
  • Bước 7: Chọn Use existing or create a new one > Đặt tên cho danh sách người gửi được cho phép > Chọn CREATE
  • Bước 8: Nhấn edit > Add 

  • Bước 9: Nhập địa chỉ email/domain cho phép gửi vào hệ thống > Tích chọn Do not require sender authentication > SAVE > SAVE > ADD SETTING

=> Sau cùng nhấn SAVE ở phía cuối màn hình để hoàn tất thiết lập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *