October 18, 2021

Hướng dẫn cài đặt Google Drive Plugin cho Microsoft Office

Nếu các bạn là người dùng quen sử dụng Microsoft Office nhưng bạn lại muốn xài Google Drive để lưu trữ các file Word, Excel, PowerPoint và Outlook vào Google Drive (My Drive hoặc Team Drive).

May mắn là Google Drive cũng có cung cấp 1 plugin miễn phí dành cho Microsoft Office để các bạn có thể vừa làm trên chương trình office quen  thuộc của bạn và cũng đáp ứng nhu cầu sao lưu dữ liệu online cho mình.

Ghi chú: Plugin này chỉ làm việc trên Window (*)

Trước tiên bạn vào link bên dưới để download plugin :

driveforoffice.exe (dành cho người cá nhân – personal)

enterprise_installers.zip (dành cho người dùng là doanh nghiệp  – enterprise được cài đặt từ Run Advertised Programs)

Sau khi cài đặt thành công thì sài thôi

Mở file đã có trên Drive
Trên File -> Open

Save file mới tạo vào Drive

Khi bạn edit file thì chỉ cần nhấn Ctrl+S hoặc File->Save thì file sẽ được lưu đồng bộ với Drive.

Ghi chú:
Chỉ làm việc với các format của Microsoft Office.  Còn format của Google thì Plugin tự động mở trình duyệt mặc đinh có chứa file đó để edit trực tiếp lên đó.

Nguồn: https://support.google.com/a/answer/6165960

Liên hệ ngay với chúng tôi, Cloud Ace Việt Nam để được tư vấn về G Suite, Google Cloud Platform (GCP).

Bao Vuong

Vương hiện là Cloud Engineer của Cloud Ace Vietnam.+6 năm kinh nghiệm phát triển backend +2 năm kinh nghiệm Data Analytics +1 năm kinh nghiệm Machine Learning

View all posts by Bao Vuong →