October 18, 2021

Tại Sao Phải Dùng Treaming Truyền Tải Video, Audio

Streaming là công nghệ truyền tải dữ liệu đa phương tiện qua internet mà người dùng đầu cuối có thể xem tức thời như thời gian thực realtime . Nghĩa là truyền tải bao nhiêu thì có thể sử dụng bấy nhiêu mà không cần phải chờ download hết nội dung file về xem như các dạng truyền tải dữ liệu truyền thống: http, https, FTP vv…

Streaming khi đã triển khai tới người sử dụng đầu cuối, người dùng sẽ truy cập vào dịch vụ như Website của nhà cung cấp dịch vụ  qua Internet. Tại đây sẽ có các đường dẫn cho khách hàng lựa chọn chương trình cần xem. Hệ thống truyền tải qua internet sử dụng công nghệ Video Streaming, Webstreaming … hay nói cách khác chính là sự kết hợp giữa công nghệ Web thông thường với công nghệ Streaming.

Quá trình sử dụng dịch vụ truyền tải Internet sử dụng streaming được mô tả tổng quan như sau:

  1. Người sử dụng truy cập vào một trang web và lựa chọn chương trình mình cần xem.
  2. Máy chủ web nhận biết người sử dụng đang yêu cầu xem chương trình, nó sẽ gửi thông điệp về máy chủ truyền tải (streaming server), yêu cầu tệp/ chương trình người sử dụng đang yêu cầu.
  3. Máy chủ truyền tải (streaming server) sẽ truyền tệp/ chương trình tới máy tính người sử dụng mà không cần thông qua máy chủ web.
  4. Các chương trình phần mềm trên máy tính người sử dụng (các chương trình play media) sẽ giải mã và chạy các tệp/ chương trình được từ máy chủ truyền tải.

Streaming đáp ứng đầy đủ về chất lượng tín hiệu Audio, Chất lượng tín hiệu Video, Chất lượng tín hiệu video/audio là thời gian thực , có độ trể thấp trùy vào internet. Độ truyền tải dữ liệu tối thiểu có thể chấp nhận dùng Streaming:

– Tốc độ tải trung bình chương trình video: ≥ 320 kbps

– Tốc độ tải trung bình chương trình audio: ≥ 64 kbps.

Ngày nay Streaming dùng nhiều trong nhiều lĩnh vực truyền hình trực truyến qua internet, audio phát thanh. Google Cloud Platform cũng áp dụng nhiều trong GCP realtime như BigData, BigTable, BigQuery, DataFlow, Datastore, Storage, Machine Learning, AI vv…

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →