October 18, 2021

Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform

Công ty Cloud Ace đang giúp đỡ, hỗ trợ thành công việc kinh doanh của khách hàng, chẳng hạn như bằng cách đề xuất các giải pháp và giải thích sản phẩm GCP để khách hàng có thể hiểu chính xác công nghệ của Google Cloud.

Google Cloud bao gồm thành phần chính là “Google Cloud Platform (GCP)” và tool office hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh “G Suite” và dữ liệu bản đồ đáng tin cậy, rộng khắp các quốc gia, khu vực “Google Maps Platform”.

Vì vậy, team kỹ sư công ty Cloud Ace đã tạo ra tài liệu thuật ngữ 『Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform』

Tài liệu thuật ngữ này phân chia các sản phẩm theo category, hơn nữa sẽ giải thích từng sản phẩm từ một đến hai dòng.

※ Tài liệu thuật ngữ「Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform」đã được công ty Cloud Ace tham khảo các tài liệu khác và giải thích lại nên có khả năng sẽ khác với mô tả chính thức của Google Cloud Platform.

※ Vui lòng xem tài liệu Google Cloud Platform chính thức để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác.

Link tài liệu: Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform(Google Slide)

Khi xem tài liệu Google Slice trên thì sẽ nắm được khái niệm, kiến trúc GCP, … và hơn nữa chúng tôi cho rằng có nó sẽ giúp ích khi tham gia kỳ thi Google Cloud Certified. Trong tài liệu có chỗ nào chưa hiểu, cần support, các bạn hãy liên hệ với các chuyên gia – Cloud Ace Việt Nam – hoặc điền vào form comment bên dưới để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn.