October 24, 2021
Design development flat icon app for web and mobile.

Cloud Developer Tool

Công cụ và thư viện để nâng cao năng suất của nhà phát triển trên Google Cloud Platform

Develop Faster on GCP

Google Cloud Platform cung cấp tập hợp các công cụ và thư viện giúp bạn phát triển nhanh hơn. Goole cũng là nhà phát triển và chúng tôi yêu thích các công cụ làm cho chúng ta có năng suất hơn, vì vậy Google rất vui khi cung cấp những sản phẩm này cho sử dụng trên GCP. Cho dù bạn đang tìm kiếm để quản lý tài nguyên của mình từ dòng lệnh, cần những cách tốt hơn để gỡ lỗi mã nguồn trong quá trình sản xuất, cần một giải pháp để chạy backend API hoặc chỉ muốn tích hợp trực quan vào IDE ưa thích của bạn, Google liên tục làm việc về công cụ để tạo môi trường phát triển của bạn dễ dàng hơn

cloud-tools-lead
cloud-tools-lead

Essential Tools for Cloud Platform

Google Cloud SDK là tập hợp các thư viện và công cụ mà bạn có thể sử dụng để quản lý các tài nguyên máy tính và các ứng dụng được lưu trữ trên Nền tảng đám mây của Google. Với Cloud SDK, bạn có các công cụ dòng lệnh tương tác để quản lý các máy ảo trên Google Cloud, trường hợp Cloud SQL, triển khai và nhiều hơn nữa! Cloud  SDK cũng bao gồm các thư viện cho Google Cloud API có sẵn trong trình quản lý gói ngôn ngữ của bạn, như Maven, npm và NuGet

Simplify Your Cloud Management

Cloud Deployment Manager cho phép bạn xác định tất cả các tài nguyên cần thiết cho ứng dụng của bạn ở định dạng khai báo sử dụng yaml. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu python hoặc java để tham số hóa cấu hình và cho phép tái sử dụng các mô hình triển khai phổ biến như một nhóm cân bằng tải, tự động định dạng nhóm. Xử lý cấu hình của bạn dưới dạng mã và thực hiện triển khai lặp lại khi cần

Collaborative Development on Git

Nguồn lưu trữ nguồn của Google Cloud là kho lưu trữ riêng lẻ của Git được lưu trữ trên Nền tảng đám mây. Bạn có thể sử dụng Nguồn lưu trữ đám mây để phát triển cộng tác giữa các thành viên trong nhóm của mình hoặc sử dụng nó với Trình gỡ lỗi Stackdriver để gỡ lỗi thời gian thực các ứng dụng trên đám mây. Bạn cũng có thể kết nối nguồn lưu trữ nguồn đám mây với các kho lưu trữ trên GitHub hoặc Bitbucket. Các kho được kết nối được đồng bộ hóa tự động theo cả hai hướng

source-repositories
source-repositories

Power Android Apps with Cloud Platform

Sử dụng Studio Android bạn có thể dễ dàng thêm các phụ trợ dựa trên Goole Cloud vào ứng dụng Android của mình. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, Android Studio có thể thêm mã yêu cầu và phụ thuộc vào dự án của bạn để có một backend đầy đủ chức năng mà bạn có thể dễ dàng mở rộng với các tính năng mà bạn muốn, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu. Bạn cũng có thể chạy và kiểm tra backend tại local và gỡ lỗi nó cùng với ứng dụng Android của bạn sử dụng backend. Khi bạn phát triển xong, bạn có thể triển khai backend của mình từ Android Studio để mọi người dùng ứng dụng của bạn có thể truy cập được

android-studio
android-studio

Make IntelliJ Your Cloud Platform IDE

Với Công cụ Cloud cho IntelliJ bạn có thể dễ dàng triển khai các bakcend Java cho các ứng dụng trên đám mây của mình đến môi trường linh hoạt của Google App Engine. Bạn có thể chạy và kiểm tra phần backend tại local và khi bạn phát triển xong, bạn có thể triển khai backend của mình từ IntelliJ IDEA Community hoặc Ultimate Editions. Nếu có vấn đề trong sản phẩm, bạn có thể gỡ lỗi phần mây của bạn bằng cách sử dụng Trình gỡ lỗi Stackdriver mà không làm cho người dùng của bạn chờ đợi

intellij
intellij

PowerShell on Google Cloud Platform

Công cụ Cloud cho PowerShell cho phép bạn tập lệnh, tự động hoá và quản lý khối lượng công việc Windows của mình chạy trên Cloud Platform. Sử dụng môi trường kịch bản mạnh mẽ của PowerShell, tùy chỉnh quy trình làm việc trên Google Cloud bằng cách sử dụng các công cụ Windows bạn đã quen

powershell
powershell

Visual Studio as your Cloud Platform IDE

Công cụ Cloud cho Visual Studio là một môi trường mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng Windows và .NET và triển khai chúng lên Cloud Platform trực tiếp từ IDE yêu thích của bạn. Tập Google API, quản lý tài nguyên Google Cloud và triển khai các ứng dụng .NET cho các máy chạy Windows hiệu suất cao chạy trên Google Compute Engine. Chạy và thử nghiệm ứng dụng của bạn tại local và triển khai tới đám mây liền mạch ngay từ Visual Studio

visual-studio
visual-studio

Develop Rich UX in the Eclipse IDE

Google Plugin cho Eclipse giúp các nhà phát triển tạo trải nghiệm người dùng phong phú; Nó tạo mã Ajax chất lượng cao sử dụng GWT và triển khai các ứng dụng tới  App Engine. Google Plugin cũng làm việc với các dự án Apps Script trên Drive. Những công cụ này phát triển miễn phí để tập trung vào việc tạo ra logic ứng dụng tuyệt vời. Google Plugin cho Eclipse là bộ công cụ tích hợp đầu tiên cho Google Cloud

eclipse
eclipse

Firebase Test Lab for Android

Lab kiểm tra Firebase dành cho Android cung cấp cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây để thử nghiệm các ứng dụng Android. Với một thao tác, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm ứng dụng của mình trên nhiều thiết bị và cấu hình thiết bị khác nhau. Kết quả kiểm tra bao gồm các bản ghi, video và ảnh chụp màn hình được cung cấp trong dự án của bạn trong bảng điều khiển Firebase. Ngay cả khi bạn chưa viết mã thử nghiệm cho ứng dụng của mình, Lab thử nghiệm có thể tự động thực hiện ứng dụng của bạn, tìm kiếm tai nạn

android-testlab
android-testlab

Pham Van Tuyen

Anh Tuyen Pham là Tổng giám đốc của Cloud Ace Việt Nam và là GDG Cloud HCM Chapter Lead. Anh là diễn giả quen thuộc tại các sự kiện do Google tổ chức tại Việt Nam như Kubernetes Vietnam, Google Cloud Next Extended. Anh đã có các chứng chỉ của Google Cloud như Google Cloud Architect và Data Engineer.

View all posts by Pham Van Tuyen →